ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม

i.Industry.go.th


เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

แนะนำการใช้งาน

ขั้นตอนการเป็นการสมาชิกในระบบ และการใช้งานในระบบ i-Industry
1
สมัครสมาชิก
กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
และเลือกช่องทางการยืนยันตัวตน
2
เพิ่มข้อมูลกิจการ
เพิ่มข้อมูลกิจการด้วยเลขกิจการ 13 หลัก
บุคคลธรรมดา เพิ่มด้วยเลขบัตรประชาชน
นิติบุคคล เพิ่มด้วยเลขทะเบียนกิจการ
3
เลือกบริการ
เลือกกิจกรรมที่ต้องการใช้งาน อาทิ
การขอใบอนุญาตฯ ตรวจสอบข้อมูล ชำระค่าธรรมเนียม
กรอกข้อมูลสำรวจการผลิด หรือ สมัครกิจกรรม


i-Industry Service

ระบบงานที่เปิดให้บริการภายใต้ระบบ i - Industry
หน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

ระบบ i-Industry ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้